Gysbert Japicxhûs

Geschiedenis

Het geboortehuis van Gysbert Japicx ( 1603 -1666 ) werd in 1979 aangekocht door Arjen Holkema en Trijntje Holkema-Slot met het doel om van het huis een museum te maken. Dit om de nagedachtenis van hun grote voorvader te eren en leven te houden. Zo richtten ze in 1980 de Gysbert Japicx ( Holckema ) Stichting op, het zou nog meer dan tien jaar duren voordat het huis de museumfunctie kreeg. Op 18 maart 1980 kwam Arjen Holkema te overlijden en ook zijn vrouw heeft de provinciale opening, in 1992, niet meer mee mogen maken. In februari 1990 stond er een artikel in de Leeuwarder Courant over Hindrik van der Meer Het artikel had als kop : ‘ Ambassade als stimulans van Fries cultureel leven ‘.

Ambassadeurschap voor het Fries

Hindrik van der Meer raakte op 51- jarige leeftijd in de VUT . In een artikel van de Leeuwarder Courant (1990) beschrijft hij zijn gedachten over een ‘ Friese ambassade ‘ in bijvoorbeeld Workum of Sneek. Hij wilde hiervoor een gebouw waar culturele rijkdommen van Friesland op een speelse wijze gepresenteerd kunnen worden. Hij denkt aan tentoonstellingen , bustochten , cursussen voor toeristen , een tekstwinkel en nog veel meer…… Dit artikel werd gelezen door gemeentesecretaris de heer J.H. Terra van Bolsward en brengt het onder de aandacht van de burgemeester , de heer mr. T. Elzenga , toen lid van het bestuur van de Gysbert Japicx Stifting. Ze nodigden Hindrik Van der Meer uit om langs te komen en het geboortehuis van Gysbert Japicx eens te bekijken. Hindrik van der Meer was positief en maakt op het verzoek van het Stichtingsbestuur een plan. Een tentoonstelling over Gysbert lag voor de hand , daarnaast waren een tekstwinkel , een tentoonstelling over minderheidstalen , de geschiedenis van de Friese taal en culturele bustochten zaken die er volgens hem goed ‘bij pasten ‘.

In 1997 , op 25 september, werd het huis met een groot feest in gebruik genomen en geopend door staatssecretaris de heer drs. Aad Nuis . Hij hield zijn toespraak voor een deel in het Fries, mogelijk gemaakt door de vertaling door de Tekstwinkel , met een geluidsband voor de juiste uitspraak.

De verbouw is gerealiseerd onder leiding van de Stichting Bolswarder Historie en het ontwerp is van Bep Mulder.