Museum

Het museum (niet meer geopend) heeft in 1997 haar huidige vorm gekregen. In 2003 is dat deel uitgebreid met ‘laat ons nu eens zoet muziekje’. In 2005 heeft er een kleine verbouwing plaats gevonden en is er een glazen schuifdeur en glaspanelen, gesponsord door de Rotary Bolsward, tussen het museum en de tekstwinkel gekomen.

In 2013 is er een educatief verhaal toegevoegd aan de vaste expositie, zodat er ook voor de kinderen een aantrekkelijk programma aanwezig is.

De vaste expositie bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Gysbert Japicx (1603 – 1666)          
  2. Music fan Gysbert Japicx
  3. Het verhaal van de taal
  4. Lytse Gysbert (museumtour voor gezinnen)

De makers

De teksten zijn gemaakt door Watze Hiddema, Hindrik van der Meer, Baukje Miedema, Andrys Stienstra. Advies Phillipus Breuker. Die uitbreiding is opgezet door Baukje Miedema en het ontwerp is van de heer Jellema , medewerker van het Willem van Haren museum in Heerenveen .

De uitbreiding van de Lytste Gysbert is gemaakt door Hindrik van der Meer, Liskje Flapper, Siebe Haven en Vera Brink. Concept is bedacht door Vera Damhuis, zij heeft ook de illustraties verzorgd. Opmaak is verzorgd door Elske Kinderman. Film en foto’s zijn gemaakt door Dave Sybenga van DME media.