Invloed

Gysbert Japicx moet al tijdens zijn leven nationale en internationale bekendheid hebben genoten. Hij onderhield contacten met Hollandse en Engelse schrijvers en geleerden. De Engelse geleerde Franciscus Junius heeft een tijdlang in Bolsward gewoond om van Gysbert Japicx het Fries te leren.
De bijzondere betekenis van Japicx werk ligt in het feit dat hij voor het eerst sinds het verdwijnen van het Fries als rechts- en bestuurstaal, rond 1580, de taal weer voor serieus werk gebruikt. Zijn schrijverij sluit qua stijl aan bij die van 17e-eeuwse Hollandse renaissanceschrijvers. De heersende opvatting in de literaire wetenschap is dat Japicx daarmee het Fries weer een plaats tussen de Europese cultuurtalen wilde geven. We weten niet of Gysbert Japicx voor ogen had om daadwerkelijk de maatschappelijke emancipatie van het Fries te beïnvloeden. Hoe dit ook zij, de taal en spelling van Japicx zijn werk vormen de basis van de hedendaagse Friese schrijftaal, zoals die zich in de 19e en 20e eeuw heeft ontwikkeld.

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben in 1947 een belangrijke literatuurprijs naar Gysbert Japicx vernoemd, de Gysbert Japicxpriis. Het jaar 2003, vierhonderd jaar na de geboorte van Gysbert Japicx is door de provincie Fryslân tot Gysbert Japicx-jaar uitgeroepen. In dat jaar werd Gysbert Japicx geëerd met een tentoonstelling, diverse boeken en een rockopera over zijn leven en de uitgave van een cd met zijn bekendste liederen.

In verschillende dorpen en steden is er een Gysbert Japicxstraat, onder andere in Leeuwarden, Sneek en Joure. Verder zijn er nog Gysbert Japicxstrjitten in Stiens, Franeker, Buitenpost en Kollum en een Gysbert Japicxslaan en -brug in Bolsward.

Er is een standbeeld van Gysbert Japicx bij de Martinikerk in Bolsward en bij Tresoar is er een Gysbert Japicxseal.

Gysbert Japicx, gezien als de Friese Vondel, heeft dus grote invloed gehad in Friesland en wordt, zelfs 350 jaar na zijn overlijden, nog steeds geëerd.