Zaterdag-openstelling 2019

Met ingang van zaterdag 20 april (t/m zaterdag 14 september) is it Gysbert Japicxhûs weer geopend op de zaterdag.

Tussen 11.00-15.00 uur verwelkomen wij u graag.