Winnaars Lytse Gysbert Japicxpriis 2015

Op zaterdag, 10 oktober vond de tweede uitreiking van de Lytse Gysbert Japicx-priis plaats. Voor het eerst dit jaar was het onderdeel van het programma in de Martinikerk van Bolsward. De winnaars zijn:

  • Anne Veuger, OBS de Oudvaart te Sneek met haar gedicht “Hjerst”
  • Michelle Zeilstra, OBS de Oudvaart te Sneek met haar gedicht “Natuer”

Hindrik van der Meer heeft, als juryvoorzitter, de prijs uitgereikt aan de 2 winnaars. Vervolgens mochten zij mochten in de volle Martinikerk hun gedicht voordragen. Voor 2 niet-Fries sprekende dames een prachtige prestatie en de doelstelling is hiermee voor het Gysbert Japicxhûs ook bereikt. De leerlingen van groep 7/8 op een leuke en educatieve manier met de Friese taal bezig te laten zijn.  De dames ontvingen ‘De Fear fan Lytse Gysbert’, als eeuwige herinnering aan deze bijzondere dag.

Trofee

 

 

 

 

De fear is ontworpen door Kees Bijlsma, die dit ontwerp heeft gemaakt als student van de TU in Delft.