Weer open op zaterdag

It Gysbert Japicxhûs is sinds kort ook weer open op de zaterdag, voorlopig in ieder geval van 12.00-16.00 uur. Mogelijk worden deze tijden verruimd in de maanden juli en augustus. Houd hiervoor de site in de gaten.