Uitreiking Gysbert Japicxpriis

De uitreiking van de Gysbert Japicxpriis (én van de Lytse Gysbert Japicxpriis) zullen op 16 november a.s. zijn in de Martinikerk van Bolsward.