Doelstelling

Doelstelling: de stichting heeft als doel om met alle middelen die zij tot haar beschikking heeft of komt de nagedachtenis van de in 1603 in Bolsward geboren en in 1666 in Bolsward gestorven Friese dichter Gysbert Japicx levend en in ere te houden.

Middelen: om tot dit doel te komen streeft de stichting er naar om het geboortehuis aan de Wipstraat 6 te Bolsward in te richten en te beheren als museum en daarin zoveel mogelijk objecten, schrifturen, publicaties etc. ten toon te stellen. Tevens wordt geprobeerd de Friese taal zoveel als mogelijk uit te dragen in woord en geschrift voor educatieve doeleinden en middels tentoonstellingen.