Bestuur

Het bestuur van de Gysbert Japicx (Holckema) Stifting bestaat uit een algemeen bestuur van 6 personen. Het Algemeen bestuur vergadert gemiddeld 4 keer per jaar. Ter voorbereiding van de vergaderingen en het bespreken van de dagelijkse gang van zaken is er een dagelijks bestuur dat bestaat uit de voorzitter, de secretaris/penningmeester en de projectleider.

Samenstelling van het algemeen bestuur:

  • W. Chr. Vroegindeweij – voorzitter
  • C. Brouwer – secretaris/penningmeester
  • L. Flapper – lid 
  • G. Schotanus – lid
  • P. Boersma – lid
  • H. Kort – lid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Vaste medewerkers:

  • Rieneke Speerstra – projectleider
  • Halbe Kornelis

Het Gysbert Japicxhûs wordt verder ondersteund door 11 vrijwillige medewerkers.

Er wordt jaarlijks een financieel en een inhoudelijk jaarverslag opgemaakt, welke u  kunt downloaden via de pagina bestuurlijk/ANBI status.