ANBI status

Het Gysbert Japicxhûs heeft de status culturele ANBI-instelling. Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.

Het Gysbert Japicxhûs staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status belastingvoordelen wanneer u in aanmerking komt voor de aftrekpost: giften.

U kunt dit nakijken via de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Statutaire naam: Gysbert Japicx (Holckema) Stichting

RSIN/fiscaal nummer: 800933886

Inschrijfnummer KvK: 41001328

Lees hier ons jaarverslag over 2017 jaarverslag over 2018 jaarverslag over 2019 en de jaarrekening over 2017. Jaarrekening 2018 is hier te vinden.

Klik hier voor de jaarrekening 2019

Ook kunt u hier het verslag van het Herdenkingsjaar 350 vinden.