Nieuwsbrief Gysbert Japicx

Vandaag worden er ‘huis-aan-huis’ in Bolsward een kleine 5000 nieuwsbrieven bezorgd. In deze nieuwsbrief is aandacht voor de programmering van dit bijzondere jaar. Het is in 2016 namelijk 350 jaar geleden dat Gysbert Japicx stierf. Wij herdenken dit, samen met Tresoar, en organiseren een aantal activiteiten in Bolsward.

Deze nieuwsbrief is de eerste editie en tevens de laatste die fysiek zal verschijnen. In het vervolg zal deze alleen digitaal worden verstrekt. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar ynfo@gysbertjapicxhûs.nl onder vermelding van “nieuwsbrief”.

Ook wordt er aandacht besteed aan “Freon fan Gysbert”, voor een bedrag van minimaal € 17,50 per jaar steunt u het Gysbert Japicxhûs en dit levert u ook nog wat op….  U kunt zich hiervoor aanmelden op ynfo@gysbertjapicxhûs.nl onder vermelding van “Freon”.