Freon fan Gysbert

Ook ‘freon fan Gysbert’ worden? Klik onder de kop ‘freon fan Gysbert’ voor meer informatie. De ‘freonebrief 2021’ staat nu online!

Gysbert Japicx-wike

Van 9-16 november is er een Gysbert Japicx-wike in Bolsward, met diverse activiteiten.

Woensdag 13 november theater in de bibliotheek voor de groepen 1 t/m 4 van het basisonderwijs, zaterdag 16 november de ‘freonedei’ van de Gysbert Japicx Holckema Stichting voor de ‘Freonen fan Gysbert’ én de uitreiking van de Gysbert Japicxpriis en de Lytse Gysbert Japicxpriis in de Martinikerk.

De gehele week:

expositie en boeken in de bibliotheek met als thema Gysbert Japicx, gratis in it Gysbert Japicxhûs af te halen een wandeling door Bolsward en een fietstocht rondom Bolsward (beide met Gysbert Japicx als thema) en de gehele week gratis toegang tot het museum over Gysbert Japicx in diens geboortehuis aan de Wipstraat

Zaterdag-openstelling 2019

Met ingang van zaterdag 20 april (t/m zaterdag 14 september) is it Gysbert Japicxhûs weer geopend op de zaterdag.

Tussen 11.00-15.00 uur verwelkomen wij u graag.

Nieuwe souvenirs in de winkel!

In de VVV Museumwinkel zijn prachtige souvenirs en kado’s verkrijgbaar. Friese dropjes, mokken, thee- en keukendoeken, cd’s, boeken, vlaggen, wimpels en nog veel meer. Ook kun je een mooie Friese kaart met tekst uitzoeken. Kom je snel eens langs voor een mooi Fries kado?