Muziek van Gysbert Japicx

Muziek van Gysbert Japicx.

In 2003 kon het museum worden uitgebreid met het deel over de liederen van Gysbert Japicx. Weergegeven wordt de wijze van dichten in die tijd en het gebruik van melodieën. In deze opstelling kunt u 3 liederen beluisteren, waarvan u de tekst mee kunt lezen in zowel het “oud Fries” als in het “Fries van nu” en in het Nederlands. Het gaat om:

  • een brulloftsliet ‘ Tjerne en Ynskje
  • een politiek liet ‘ Land Gaan aef Friesche Vreugde
  • een geestelijk liet ‘ de Jûnbea ‘ .

De allereerste uitgaven van ‘de Rymlerije” van 1668, 1681 en 1684 liggen in de nieuwe vitrine .