Gysbert Japicx 1603-1666

Gysbert Japicx 1603-1666 

Fries dichter en schrijver, zijn leven en werk wordt weergegeven op 16 panelen. De kast in het museum is een replica van de toegangsdeur van de trouwzaal van het stadhuis van Bolsward. Deze toegangsdeur in de trouwzaal is destijds gemaakt door Jacob Gysberts, de vader van Gysbert Japicx. In de replica in het museum liggen verschillende uitgaven:

  • van de Friese Rijmlerye van Gysbert Japicx van 1821 en 1853
  • een Franse en Engelse vertaling van Gysberts werk
  • het gedicht ‘ Sjolle Kreamer en Tetke ‘ in het Russisch. Het laatstgenoemde boek is geschonken door de heer Pfeiffer uit Surhuisterveen en ‘ Hulde aan Gysbert Japiks bewezen in de Martinikerk te Bolsward op den 7 juli 1823’.

Behoudens de eerste Rymlerije van 1668 , dat is bruikleen van Tresoar, heeft de stichting alle eerste uitgaven in eigendom. Daar liggen ook de andere uitgaven van en over Gysbert Japicx , boeken , cd , foto’s , kopie Wobbelke etc .

In 2003 hebben we van de heer J. Veltman uit Drachten een aantal boeken en voorwerpen over Gysbert Japicx in bruikleen gekregen, die liggen in een speciale vitrine.

De kopie van het schilderij van Gysbert Japicx, op hout ,is gemaakt door de heer Jeroen Werz. Dit schilderij hangt centraal in het museum (Het origineel is gemaakt door Mathijs Harings en is in het Fries Museum).