Lytse Gysbert Japicxpriis

De “Lytse Gysbert Japicxprijs” is de prijs voor het beste Friese gedicht van kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Deze prijs maakt deel uit van het educatieve aanbod van het Gysbert Japicxhûs om kinderen meer bewust te maken van de Friese taal en het belang van Gysbert Japicx voor het Fries en de Friese geschiedenis. Het project bestaat uit:

  • DVD: Gysbert Japicx komt terug in onze tijd en vraagt zich af of er nog wel Fries gesproken wordt.
  • Taalstamboom: Welke taal spreek je met je vader, broer, vriendin etc.
  • CD met 2 liedjes van Gysbert Japicx (kindversie)
  • Gedichten-handleiding: Hulpmiddel voor de leerkracht bij het schrijven van verschillende Friese dichtvormen.

Eindopdracht van het educatief project is het schrijven van een Fries gedicht door de kinderen zelf. Scholen kunnen daarbij gebruik maken van een handleiding die nader ingaat op het schrijven van gedichten en een verscheidenheid aan dichtvormen behandelt. Basisscholen kunnen om de twee jaar twee gedichten insturen voor de Lytse Gysbert Japicxprijs. De scholen mogen per groep 3 gedichten insturen, en deze dichters maken kans op het winnen van de Lytse Gysbert Japicxpriis.

De Fear fan lytse Gysbert. Untwerp fan Kees Bijlsma.

Een deskundige jury kiest uit alle inzendingen de twee mooiste gedichten. Het mooiste gedicht van groep 7 en het mooiste gedicht van groep 8. De winnaars van die gedichten krijgen een speciale prijs en hun gedicht komt op een mooi geïllustreerde kaart te staan. Op een speciaal daarvoor gemaakt bord in het Gysbert Japicxhûs kunnen de winnaars hun handtekening zetten.

 

 

 

Bovendien mogen de jonge winnaars hun gedicht voorlezen bij de uitreiking van de grote Gysbert Japicxprijs in de Martinikerk van Bolsward. Hier ontvangen ze ook de prijs “De Fear fan Lytse Gysbert”.

Fries gedicht winnares
Michelle leest haar Fries gedicht voor in de Martinikerk van Bolsward

De Lytse Gysbert Japicxprijs is voor het eerst uitgereikt op 12 oktober in 2013 na afloop van de uitreiking van de Gysbert Japicxprijs aan Jacobus Smink in de Martinikerk van Bolsward.

Op zaterdag, 10 oktober 2015 vond de 2e uitreiking van de Lytse Gysbert Japicxpriis plaats. De uitreiking was nu onderdeel van het programma in de Martinikerk van Bolsward. De winnende gedichten werden door de maker voorgedragen aan het publiek.