Erfgoed educatie

Gysberts Lytse Rymlerye: informatie voor leerkrachten groep 7/8    

Educatief programma voor groep 7/8 basisschool met als einddoel het schrijven van een Fries gedicht. Het is een Fries taal/erfgoed-programma waar 5 onderdelen aan de orde worden gesteld:

 1. Introductie Gysbert Japicx door middel van DVD (duur ca 13 minuten)
 2. Taalstamboom (groepsgesprek)
 3. Muziek met Gysbert. Er kan een keuze worden gemaakt uit zingen, muziek maken en natuurlijk zijn er meerdere    varianten mogelijk. De CD en notenschrift worden meegeleverd. Hier hoort u een kort fragment van het liedje van “Tsjerne en Ynskje”.  (geluidsfragment invoegen)
 4. Breng een bezoek aan het museum, de kinderen krijgen groepsgewijs een museumtour in de vorm van een waaier en per leerling een doeblad. Daarna een verkorte stadswandeling door Bolsward (o.l.v. stadsgids), waarmee de leerlingen alles wat ze hebben geleerd ook in het echt kunnen zien en ervaren.
 5. Schrijf een Fries gedicht en misschien win je de “lytse Gysbert Japicxpriis”. Er is een gedichten-handleiding voor de leerkrachten toegevoegd.
             * Het educatief aanbod is volledig af te schrijven op kerndoel 56.

 

Disciplines:

 • Muziek (en dans)
 • Taal (Fries, Nederlands en meertaligheid)
 • Erfgoed

Kerndoel(en): Het programma voldoet aan de volgende kerndoelen: 1-9-11-12-17-51-54-55 en 56.                                                                   Het educatieve aanbod is volledig te gebruiken voor kerndoel 56, het aanbod is KEK-waardig bevonden door beoordelingsgroep, ingesteld door Akte2.

Sluit aan bij de reguliere schoolvakken:

 • Fries, met verbindingen naar het Nederlands en de meertaligheid
 • Wereldoriëntatie
 • Geschiedenis (17e eeuw)

Doelgroep: groep 7/8 basisschool

Maximale groepsgrootte: Maximale grootte is alleen beperkt bij het museumbezoek, deze kan uit maximaal 15 personen bestaan. Bij een grote groep gaan we de groep splitsen. Groep 1 start met het museumbezoek en groep 2 doet de verkorte stadswandeling onder leiding van de stadsgids, daarna draaien we de groepen om. Maximale grote van de groep = 30 kinderen.

Duur van de activiteit: Het is een programma dat bestaat uit 5 onderdelen, de school kan zelf beslissen hoe ze dit aan willen kleden. Dit kan in een projectweek zijn, maar kan ook worden gevuld door de Friese- en/of geschiedenis- lesuren over een bepaalde periode (afgesloten met het schrijven van het Friese gedicht). Het museumbezoek met de stadswandeling is ongeveer 1,5 – 2 uur.

Locatie(s): De locatie is op school. Bij opdracht 4 komt de school naar Bolsward voor een bezoek aan het Gysbert Japicxhûs, het huis waar Gysbert Japicx in 1606 geboren werd, met aansluitend een korte stadswandeling onder leiding van een gids.

Periode: Het museum is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de maandagochtend.

Kosten:  De kosten voor het gebruik van het educatieve programma is € 15,00 (eenmalig). Het museumbezoek (deel 4) wordt per leerling afgerekend, dit bedraagt € 3,00 per leerling, dit is inclusief de stadswandeling. De begeleiders betalen ditzelfde bedrag.

Bijzonderheden: Het museum is niet groot, dus goede begeleiding is gewenst. Het “wurkskrift fan Gysbert” is een houten boek met inhoud voor de leerkracht, de inhoud van dit boek ziet er als volgt uit:

 • 1 DVD (duur ongeveer 13 minuten)
 • 1 CD (2 liedjes, beide in 3 versies: met zang en muziek – alleen zang – alleen muziek)
 • Notenschrift en tekst van de 2 liedjes
 • Taalstamboom (deze mag worden gekopieerd), bedoeld als “praatplaat”
 • Gedichten-handleiding (Frysk)

* Bij het niet in goede staat retourneren van het materiaal worden de gemaakte kosten in rekening gebracht van de gebruiker.

Activiteit is aan te passen aan ieder gewenst thema: Het Friese eindgedicht kan aan een thema gekoppeld worden en is dus geschikt om in te voegen in een “projectweek” of bijvoorbeeld de “kinderboekenweek”. Ook kun je het koppelen aan problematiek gekoppeld aan de normen en waarden, denk aan pesten, vluchtelingen of andere nieuwsitems.

Activiteit is schoolbreed aan te vragen: De activiteit kan schoolbreed worden aangevraagd, veel materiaal is geschikt voor ook andere leeftijdsgroepen. De gedichtenwedstrijd blijft alleen van toepassing op de leerlingen van groep 7/8.

Verbredingsmogelijkheden:    Op de website van de “Kanon fan de Fryske skiednis” vindt u meer informatie en thema’s die aansluiten bij ons programma en kan ter verbreding van het aanbod worden gebruikt. Dit kunt u vinden op de website www.11en30.nu en onder het menu “De kanon finsters” ziet u 41 ‘finsters’ met elk hun eigen verhaal.  De finsters die u ter verbreding zou kunnen gebruiken zijn:

 1. Kanon finster 16  : Gysbert Japicx
 2. Kanon finster 41 :  It Frysk

Deze website is ontwikkeld en staat onder beheer van de Afûk (www.afuk.frl).