Jeugd

Wie is Lytse Gysbert

Lytse Gysbert staat voor het kind Gysbert van ongeveer 11 jaar oud. Hij is een gewoon kind dat zich enorm bezig houdt met het fenomeen taal. In een stad worden zoveel verschillende talen/dialecten gesproken, dit verwondert Lytse Gysbert. Net als Lytse Gysbert gaan de kinderen op onderzoek uit in het Gysbert Japicxhûs, dit met behulp van de 10 opdrachten van de museumwaaier en het doeblad.

We hebben Lytse Gysbert hiermee een gezicht gegeven, waarmee ieder bezoekend kind zich kan identificeren. De kinderen worden in de museumtour geleid door Lytste Gysbert en gezamenlijk gaan ze op onderzoek uit en ontdekken veel bijzonderheden over de taal van toen en nu, maar ook over het leven van Gysbert Japicx.

Waarom is “Lytse Gysbert” ontstaan

Lytse Gysbert is onderdeel van het educatieve programma dat ontwikkeld is in opdracht van het stichtingsbestuur van de Gysbert Japicx (Holckema) stichting. Doel van dit programma is om kinderen kennis te laten maken met het fenomeen ‘taal’.   Ons aanbod voor de jeugd is gericht op 2 doelgroepen, met elk hun eigen programma:

  • ErfgoededucatieDit aanbod is bestemd voor de groepen 7/8 van de basisschool en is volledig af te schrijven op  kerndoel 56. Kernwoorden: Taal, Bolsward, muziek en deelname aan gedichtenwedstrijd.

    Opdracht: Schrijf met een ganzenveer op je doelbad
    Opdracht: Schrijf je naam met een ganzen- veer op je doeblad.
  • Museumtour voor gezinnen/kinderen:   Een museumwaaier met ongeveer 10 opdrachten die u meeneemt door het museum en een doeblad voor de kinderen waarop zij de opdrachten kunnen uitvoeren. Het aanbod is tweetalig, dus geschikt voor zowel Nederlands- als Friestaligen.

 

Het programma Tsjek fan Omrop Fryslan (educatief programma bestemd voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw voor het voortgezet onderwijs) besteed ook regelmatig aandacht aan de Friese taal en ook Gysbert Japicx komt hier in voor. Hieronder een fragment van schoolkinderen die de “Gysbert rap” zingen. Zie onderstaand fragment:

bron: skoalTV Omrop Fryslân