Friese tekstwinkel

Deze tekstwinkel is uniek. Waar kunt u nog terecht om een “eigen” Friese kaart te maken voor bijvoorbeeld:

  • een bruiloft
  • een geboorte
  • een diploma
  • een overlijden
  • een naamkaart, waar de betekenis in een gedicht verwerkt is
  • een nieuwe baan
  • een verjaardag (Abrahams en Sara’s liggen gedichtjes met een aquarel op kaart gezet, voor u klaar).
  • een ‘zomaar’ kaart met een gedicht over Friesland
  • een kaart met een gedichtje voor iemand die het moeilijk heeft.

U vindt ze hier of ze worden speciaal voor u gemaakt, de kosten zijn slechts € 1,75 per kaart. Kom gerust vrijblijvend een keer langs en kijk naar ons aanbod.

De Friese “Spreukenkalender”

Op verzoek van uitgeverij van der Berg uit Enschede stellen we, sinds 2001, de Friese spreukenkalender samen. De kalender heeft elke 2 dagen een gedicht en gezegde, wat neer komt op een 180 gedichten en zegswijzen. De schrijvers van de tekstwinkel leveren de teksten aan. Is dat niet genoeg dan worden oude gedichten gebruikt of dichters gevraagd of we uit hun dichtbundels verzen mogen gebruiken.

Jaarlijks doet een vrijwilligster van het Gysbert Japicxhûs het meeste werk voor de kalender, door de gedichten en zegswijzen bij elkaar te zoeken en aan te leveren.

Vertalingen naar het Fries

Ook kunnen wij voor u teksten vertalen vanuit het Nederlands naar het Fries. Wilt u een overlijdensadvertentie plaatsen, een brief schrijven, een voordracht doen of wat dan ook en u bent niet ‘vertrouwd’ met de Friese taal, dan kunt u ons de vertaling laten doen. We vragen hiervoor wel een kleine vergoeding. Wilt u meer weten dan kunt u ons een mail sturen: ynfo@gysbertjapicx.nl.

Bellen mag natuurlijk ook.