Gysbert Japicx-wike

Van 9-16 november is er een Gysbert Japicx-wike in Bolsward, met diverse activiteiten.

Woensdag 13 november theater in de bibliotheek voor de groepen 1 t/m 4 van het basisonderwijs, zaterdag 16 november de ‘freonedei’ van de Gysbert Japicx Holckema Stichting voor de ‘Freonen fan Gysbert’ én de uitreiking van de Gysbert Japicxpriis en de Lytse Gysbert Japicxpriis in de Martinikerk.

De gehele week:

expositie en boeken in de bibliotheek met als thema Gysbert Japicx, gratis in it Gysbert Japicxhûs af te halen een wandeling door Bolsward en een fietstocht rondom Bolsward (beide met Gysbert Japicx als thema) en de gehele week gratis toegang tot het museum over Gysbert Japicx in diens geboortehuis aan de Wipstraat