Gewijzigde openingstijden zaterdagen

Met ingang van heden is it Gysbert Japicxhûs op de zaterdag geopend vanaf 11.00 – 15.00 uur.

Dit was 12.00 – 16.00 uur.