21 mei – Feestelijke opening Gysbert Japicxjaar

Zaterdag 21 mei wordt het 350e Gysbert Japicxjaar feestelijk geopend in de Martinikerk te Bolsward.

266px-Martinikerk_BolswardWij herdenken dat 350 jaar geleden, in 1666, deze Friese dichter overleed. Met een rijk programma eren wij Gysbert Japicx als historisch persoon, de wijze waarop wij door de eeuwen heen hem en zijn werk interpreteren. Met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van de Friese maatschappij zullen wij stilstaan bij de betekenis van Gysbert voor Fryslân van vandaag en morgen.

Het programma bestaat onder andere uit:
Minicolleges van Abbelkader Benali, Sietske Poepjes, Henry Baron en Meindert Reitsma.
– Een paneldiscussie met Oeds Westerhof, Sigrid Kingma, Wilhelmina Vroegindeweij, Jan Kroon, Tryntsje van der Veer en Sybren Posthumus.
Liederen en muziek van Hans Wempe, Simone de Witte, Sybo Boersma, Janneke Overal en het Gysbert Japicxkoor ad hoc.

Gysbert als inspiratie voor Fryslân!

Vanaf 14.30 uur is er eerst gelegenheid voor een kopje thee of koffie.

Een initiatief van het Gysbert Japicxhûs en Tresoar.