Digitale nieuwsbrief is verzonden op 7 juli

Onze eerste nieuwsbrief is uit! Wilt u hem lezen, klik dan hier.

In deze nieuwsbrief een verslag van het openingsweekend van het ‘Gysbert Japicx jier’. Een inspirerend verhaal van ons bestuurslid Hindrik van der Meer, de agenda met de nog komende activiteiten en nog veel meer…. Veel leesplezier!

Wilt u de nieuwsbrief in het vervolg in uw mailbox ontvangen stuur dan even een mailtje naar ynfo@gysbertjapicx.nl onder vermelding van ‘Nijsbrief”.